فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ذرات طلا برای فلزیاب فرکانسی نسبت به ذرات دیگر منابع قابل تشخیص برای تفکیک طلا میباشد و فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند انرژی طلا یا فلزیاب ذرات طلا را با تابعیت از قانون رادار زمینی دستی در تفکیک اهداف یا تفکیک تشخیص داده و تفکیک نماید و این اصول از شرایط الکتر واستاتیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی بهره میبرد

ذرات طلا در وضعیت ماندگاری به اطراف تابش یا منتقل و جابجا میشود و در مقابل ذرات انرژی از منابع یا مواد معدنی و محدوده اطراف خود ان که موقعیت هم جهتی با مولکول طلا را داشته جذب مینماید و این عمل به کرات انجام شده و میدان الکتریکی و مغناطیسی و امواج الکترو مغناطیس در حوزه طلا شکل گرفته